Jeg kan hjælpe med din trivsel

Nystrup Consult kan øge trivslen på din arbejdsplads 
og for dig som unik person

Nystrup consult

er med til at øge trivslen på arbejdspladsen og for dig som unik person.

Nystrup consult

bidrager til, at sygefraværet nedbringes og forebygges på jeres arbejdsplads.

NYSTRUP CONsULT

hjælper til, at du udvikler dine personlige og faglige kompetencer.

Nystrup consult

tilbyder hjælp til fastholdelse af sygemeldte medarbejderes tilknytning til arbejdspladsen.

NYSTRUP CONsULT

coacher privatpersoner, medarbejdere og ledere i alle typer offentlige og private virksomheder, organisationer og foreninger.

Nystrup consult

faciliterer processer inden for trivselsoptimering, teametablering og -udvikling, optimering af arbejdsgange, definition og prioritering af organisationens kerneopgave mv.
Ydelsen tilbydes til alle typer offentlige og private virksomheder, organisationer og foreninger.

NYSTRUP CONsULT

underviser medarbejdere i offentlig forvaltning samt hos private aktører.
Primært inden for: 
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats,
Lov om sygedagpenge og
Lov om kommunal ungeindsats.

I'll show you how

"Min drivkraft er
at se dig lykkes"