Min drivkraft er at opleve glæde ved at se andre mennesker lykkes.

K

Kvalitet

Jeg har et ønske om at udvikle mine ydelser i tæt samarbejde med dig. 

Det enkelte forløb tilrettes efter dine ønsker og behov.

Jeg leverer høj kvalitet og holder det jeg lover. 

Jeg følger løbende op på din tilfredshed. 

A

Anerkendende tilgang

Du vil opleve, at jeg altid har en anerkendende tilgang. 

Jeg sætter mig godt ind i den kontekst, du befinder dig i og tilrettelægger indsatsen ud fra de givne præmisser.

 

K

Kommunikation

Jeg har gode kommunikative evner og er god til hurtigt at skabe en god kontakt.

Lovstof formidles så du som deltager får sat lovgivningen ind i en praksisnær kontekst.

Jeg faciliterer processer, så du som deltager føler dig inddraget og engageret i, at nå det fastsatte mål med processen.

U

Udvikling

Jeg understøtter din personlige og faglige udvikling.

Jeg ser hurtigt, hvad der er behov for af proces for at nå den ønskede udvikling.

E

Empati

Jeg har en god indfølingsevne og kan sætte mig i dit sted.

Jeg forsøger at forstå din situation og støtter dig i forhold til dine ønsker og drømme.

T

Trivsel

Jeg ønsker at være medvirkende til at flere sygemeldte, eller medarbejdere i risiko for sygemelding, fastholdes på arbejdspladsen.

Jeg understøtter den gode trivsel for dig og på din arbejdsplads.

min baggrunD

Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver, har en diplomuddannelse i ledelse– og projektledelse,
er ICF certificeret coach, akkrediteret i Insights Discovery® personprofil test og certificeret GAIS konsulent.

JEG ER SPECIALISTEN, DER KAN HJÆLPE DIG!

Jeg er jeg specialist i, hvordan sygemeldte medarbejdere fastholdes på arbejdspladsen
eller opnår afklaring i forhold til et nyt arbejdsliv.

Jeg er specialist i,
hvordan man udvikler en organisation til at nå fastsatte mål til gavn for målgruppen/kunderne
samtidig med trivslen bevares eller højnes.

Som ICF certificeret coach har jeg teoretisk og praktisk erfaring med
at hjælpe ledere, medarbejdere og privatpersoner til at sætte mål for ønskede ændringer
og lægge en realistisk plan for, 
hvordan målene nås.

Med min diplomuddannelse og praktiske erfaring som leder har jeg viden og erfaring inden for strategisk ledelse,
forandringsledelse, organisationsudvikling, teamudvikling og individuel udvikling,
trivselsopbyggende aktiviteter og projektledelse.

Jeg har som leder bl.a. været med til at samle ungeindsatsen i en kommune og har været med til at udvikle en organisation,
der har medvirket til, at flere unge er kommet i gang med uddannelse eller arbejde:

Livet er som en bog.
Du kan ikke ændre på de sider som er skrevet, men du kan begynde et nyt kapitel

- Jan Hessner Backe