Udvikling & Trivsel

Nystrup consult

Jeg hjælper jer med at bedre jeres trivsel og nedbringe sygefraværet

Sygefravær

Kortlægning:
Statistik over sygefravær
Statistik over arbejdsskader
Økonomi i forhold til sygefravær og arbejdsskader
Organisationens retningslinjer mv. vedr. sygefravær

Handleplan:
Med udgangspunkt i kortlægningen og organisationens ønsker til formål, mål og delmål udarbejdes et forslag til handleplan i forhold til forebyggelse og/eller håndtering af sygefravær på individ, gruppe og organisations niveau.

Forebyggelse
Støtte til forebyggelse af sygefravær og arbejdsskader
Generel forebyggelse
Individuel forebyggelse
Fysisk trivsel
Psykisk trivsel

Håndtering
Støtte til håndtering af sygefravær og arbejdsskader
Hvem gør hvad, hvornår og hvordan?
Lederens rolle
Medarbejderens rettigheder og pligter
Fastholdelsesplan
Inddragelse af kollegaer
Samarbejde med jobcenter og kommune
Inddragelse af læge
Andre indsatser

Trivsel

Kortlægning:
Trivselsmåling
Trivselsdrøftelse
Trivselsworkshop
APV

Handleplan:
Med udgangspunkt i organisationens trivselstemperatur og organisationens ønsker udarbejdes et forslag til handleplan i forhold til fastholdelse af og/eller bedring af trivslen på individ, gruppe og organisations niveau.

Udvikling af trivslen
Støtte til bedring af den individuelle trivsel, trivsel i teamet/afdelingen/hele virksomheden
Fokus på udvikling af motivationsfaktorerne mhp. at opnå bedre trivsel.
Motivationsfaktorer:

  • Mening
  • Mestring
  • Balance
  • Ledelse
  • Medbestemmelse
  • Kolleger
  • Resultater
 
”I forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag havde vi en dag sammen med Linda med temaerne ”Faglig stolthed” samt ”Forebyggelse af psykisk mistrivsel i arbejde med høje følelsesmæssige krav”. Det var en rigtig god dag, med faglige input fra Linda, og mange gode drøftelser. Linda er en god formidler der formår at inddrage alle, give tid og plads til dét, der fylder og som samtidig formåede at strukturere tiden så vi kom igennem hele programmet. Det var en dag der rystede medarbejdergruppen sammen, og vi fik en masse med videre til vores arbejde omkring det psykiske arbejdsmiljø. Jeg kan helt klart anbefale Linda som oplægsholder, formidler og facilitator”.
Sanne Kjellow
Leder, Redernes Krisecenter Midtjylland

Skal jeg hjælpe jer?

Jeg tilbyder et skræddersyet forløb, der kan hjælpe jer med at bedre trivslen og/eller nedbringe sygefraværet så I skaber gode resultater for jeres målgruppe/kunder.

Jeg hjælper alle typer organisationer, der ønsker at arbejde med trivsel og/eller forebyggelse af sygefravær.

Indsatser

Jeg faciliterer processer med fokus på udvikling af den enkelte medarbejder, den enkelte leder, teamet, afdelingen eller hele organisationen.

Medarbejdercoaching:

Opnå bedre trivsel på arbejde
Bliv bedre til at prioritere
Bliv bedre til at strukturere
Kom i mål med dine opgaver
Opnå bedre samarbejde

Ledercoaching og -sparring:
Opnå bedre trivsel på arbejde
Bliv bedre til at prioritere
Bliv bedre til at strukturere
Kom i mål med dine opgaver
Løsning af ledelsesdilemmaer
Opnå bedre samarbejde

Etablering af og udvikling af teamet:
Skabelse og sammensætning af teamet
Definition af teamets vision
Definition af teamets målsætning
Definition af teamets mål
Definition af teamets delmål
Definition af teamets handlingsplaner
Kommunikation og samarbejde i teamet
At blive et effektivt team
Konflikthåndtering i teamet
Kreativitet i teamet

Udvikling af arbejdsgange:
Workshop med fokus på – hvem tilbyder hvad hvornår i arbejdet med målgruppen/kunden/kerneopgaven?

Faglig stolthed:
Workshop med fokus på, hvad der gør jer fagligt stolte
I vil som arbejdsplads få øget bevidstheden om og fokus på, hvad der giver stolthed i arbejdet med netop jeres målgruppe/kundegruppe. En bevidsthed og fokus herpå er med til at understøtte arbejdsglæde og trivsel på arbejdspladsen

Kulturudvikling:
Workshop for ledelsen i forhold til rammen for afdelingens kultur og efterfølgende workshop for medarbejderne

Hvordan ser kulturen ud, hvilken kultur ønsker I og hvad ønsker I at opnå ved kulturændringen?

Definition og prioritering af kerneopgaven:
Hvad er virksomhedens kerneopgave?
Hvordan prioriteres kerneopgaven i en travl hverdag?

Organisationsudvikling:
Workshop for ledelsen – hvilke mål skal vi nå – rammen for, hvordan vi når disse mål og efterfølgende workshop for medarbejderne

Relationel koordinering:
Kortlægning af det tværfaglige samarbejde
Analyse af det tværfaglige samarbejde
Forslag til handleplan i forhold til udviklingspunkter

Insights Discovery® personprofil:
Udarbejdelse af og personlig tilbagemelding på Insights Discovery® personprofil for medarbejdere og ledelse
Workshop med fokus på teamudvikling
Workshop med fokus på udvikling i lederteamet

GAIS – trivselsmåling:
Forventningsafstemning – hvad ønskes undersøgt?
Sparring på proces, inddragelse og kommunikation
Opsætning af måling
Support
Analyse af resultater
Forslag til handleplan
Individuelle samtaler med medarbejdere der har udfordringer med trivslen
Individuel ledersparring
Teambuilding og workshops med fokus på bedring af trivslen

Kontakt mig endelig for aftale om en uforpligtende samtale, hvor vi drøfter, hvad I har brug for hjælp til.

work-life balance

skal jeg lære dig hvordan?