Udvikling & Trivsel

Nystrup consult

Står I som virksomhed eller organisation midt i en stor forandringsproces,
hvor I som organisation f.eks. skal lære hinandens fagligheder bedre at kende
og hvor målet er at få disse forskellige fagligheder til at spille sammen på en måde, der er til gavn for kommunens borgere eller virksomhedens kunder?

hænder

Jeg hjælper jer med at bedre jeres trivsel og nedbringe sygefraværet

Jeg tilbyder et skræddersyet forløb, der kan hjælpe jer med at bedre trivslen og/eller nedbringe sygefraværet, så I skaber gode resultater for jeres målgruppe/kunder.

Jeg hjælper alle typer organisationer, der ønsker at arbejde med trivsel og/eller forebyggelse af sygefravær.

Kontakt mig endelig for aftale om en uforpligtende samtale, hvor vi drøfter, hvad jeg kan tilbyde jer.

Sygefravær

Trivsel

Indsatser

Jeg faciliterer processer med fokus på udvikling af den enkelte medarbejder, den enkelte leder, teamet, afdelingen eller hele organisationen.