Fastholdelse

Nystrup consult

Ønsker I at fastholde jeres medarbejdere og leve op til de målsætninger, I har i jeres virksomhed?

Abonnement

Vi aftaler en abonnementsordning, der hjælper jer som virksomhed med at udvikle og fastholde jeres medarbejdere.

Vi indgår en aftale, hvor jeg er fast tilstede på arbejdspladsen f.eks. én gang ugentligt.

Inkluderet i abonnementsordningen kan indgå forskellige elementer som eksempelvis:

Ledersparring og – coaching i forhold til ledelsesopgaven, selvledelse, struktur, ”den svære samtale”, forebyggelse og håndtering af sygefravær mv.

Coaching af medarbejdere i forhold til, hvordan medarbejderen får struktureret arbejdet bedst muligt, hvordan medarbejderen udvikler sig fagligt og personligt i forhold til løsning af arbejdsopgaverne, samarbejde mv.

Teamcoaching – hvordan løses arbejdsopgaverne bedst i teamet, hvordan udvikler vi os, hvordan kommunikerer og samarbejder vi mv.

Samarbejdsaftale

Vi indgår en samarbejdsaftale, der har til formål at hjælpe jeres virksomhed med at fastholde medarbejderne.

Vi indgår en aftale, som kan benyttes af alle virksomhedens ansatte der har behov for coaching eller sparring i forhold til, hvordan medarbejderen eller lederen f.eks.:

  • bedst kan strukturere sin arbejdsdag
  • bedst kan løse sine arbejdsopgaver

 

og hvordan lederen f.eks.:

  • bedst kan støtte medarbejderen i at strukturere sin arbejdsdag
  • bedst kan støtte medarbejderen i at løse sine arbejdsopgaver

Interim HR-konsulent

Vi indgår en aftale, der kan hjælpe jer som virksomhed med at fastholde jeres medarbejdere. En aftale kan indgås for kortere eller længere perioder, alt efter jeres behov.

Jeg tilbyder eksempelvis hjælp til:

  • kortlægning af sygefraværet, omfanget af arbejdsskader og medarbejderomsætningen i jeres virksomhed
  • forslag til handleplan mhp. forebyggelse og håndtering af sygefravær, forebyggelse af arbejdsskader og fastholdelse af medarbejdere
  • undervisning af ledere og medarbejdere i forhold til forebyggelse og håndtering af sygefravær og forebyggelse af arbejdsskader
  • trivselsunderbyggende initiativer på individ og gruppeniveau
  • assistance i forhold til forebyggelse og håndtering af sygefravær på individ og gruppeniveau
hænder

Fælles for alle løsninger

Fælles for alle løsningerne er, at det altid foregår på virksomheden og at det er et tilbud til virksomhedens ansatte, der har til formål, at udvikle virksomheden medarbejdere fagligt og personligt, så de vil kunne varetage de nødvendige arbejdsopgaver og opnå et tilhørsforhold til virksomheden, der gør, at de ønsker at blive på virksomheden i mange år.

Med en aftale vil I opleve øget trivsel, færre sygedage, lavere medarbejderomsætning og en organisation der leverer. 

work-life balance

skal jeg lære dig hvordan?